Algemene Voorwaarden


1. Kwalificaties
U kunt zich bij Boerderijkamers aansluiten indien u één van de volgende objecten verhuurt:
- Kamer, Appartement, Mobiel verblijf (bv. stacaravan of pipowagen), Vakantiehuis, Groepsaccommodatie

Uw accommodatie dient gesitueerd te zijn op het platteland of op een boerderij. vanaf middelgrote dorpen tot steden. Accommodaties mogen niet gelegen zijn op een vakantiepark of onderdeel zijn van ketens. Kleinschaligheid en plattelandsbeleving zijn belangrijke uitgangspunten. Boerderijkamers is te allen tijde gerechtigd inschrijving te weigeren.

2. Abonnement
De maandelijkse kosten voor een pakket worden jaarlijks vooraf gefactureerd. Ook indien u kiest voor gespreide betaling via automatische incasso, bent u verplicht deze door te laten lopen voor de gehele periode van 12 maanden.

Boerderijkamers berekent geen commissies of andere toeslagen. Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. Boerderijkamers behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de presentaties op de website aan te passen. Wijzigingen op de website worden per e-mail gecommuniceerd. Eventuele prijswijzigingen worden drie maanden van tevoren aangekondigd, en stelt de verhuurder in staat wijzigingen door te geven.

2.1. Beëindiging abonnement
2.1.1. Opzegtermijn
Boerderijkamers hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Dat wil zeggen dat u uiterlijk twee maanden voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk kunt opzeggen (per e-mail, fax of aangetekende post). Een maand voor aanvang van het nieuwe abonnementsjaar ontvangt u een nieuwe factuur voor het komende jaar.

2.1.2. Voortijdige beëindiging
Boerderijkamers restitueert geen abonnementsgeld wanneer u voor het einde van de abonnementsperiode uw lidmaatschap wenst stop te zetten. Dit betekent dat indien u voor automatische incasso maandelijks betaalt, u dit moet voortzetten tot het volledige abonnementsgeld is voldaan.

2.1.3. Beëindiging door Boerderijkamers
Boerderijkamers behoudt zich het recht voor om een abonnement te beëindigen indien:
- Een verhuurder niet tijdig de abonnementskosten heeft voldaan,
- Een verhuurder herhaaldelijk de abonnementsvoorwaarden schendt,
- Boerderijkamers structureel klachten van huurders over een verhuurder ontvangt.

Bij beëindiging van het abonnement door Boerderijkamers wordt geen abonnementsgeld gerestitueerd. Tevens kan de toegang tot andere diensten van Boerderijkamers worden beperkt. Hieronder vallen ook diensten die door derden worden uitgevoerd in opdracht van Boerderijkamers.

3. Presentatie
De verantwoordelijkheid voor de boerderij en accommodaties ligt bij de verhuurder zelf. Hetgeen in de presentatie aangeboden wordt dient overeen te komen met de werkelijkheid. De verhuurder kan te allen tijde zelf inloggen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord op de website. In het geval Boerderijkamers aanwijzingen heeft om aan te nemen dat een presentatie door nalatigheid niet meer actueel is, behoudt zij zich het recht voor deze presentatie aan te passen.

In de presentaties dient u rekening te houden met de volgende regels:
- Uw boerderij / locatienaam / teksten dienen zonder overmatig gebruik van hoofdletters geschreven te zijn,
- Uw boerderijnaam dient zo kort mogelijk en zonder beschrijvende / commerciële toevoegingen geschreven te zijn,
- Teksten dienen geen HTML codes of scripttaal te bevatten,
- Teksten dienen geen e-mail- of internetadressen te bevatten,
- Prijzen dienen volledig (inclusief toeslagen en belastingen) opgegeven te worden,
- Beeldmateriaal dient representatief te zijn.

De verhuurder gaat ermee akkoord geen informatie op de site voor te leggen die de privacyrechten, handelsmerken, copyright of andere intellectuele rechten van eigendom van anderen schendt, alles wat illegaal, belastend, obsceen, aanvallend, beledigend, laakbaar of seksueel expliciet is, dat een overtreding van de wet aanmoedigt of zonder de toestemming van Boerderijkamers een verzoek of reclame bevat. Boerderijkamers heeft het recht om de presentaties te controleren om vast te stellen of verhuurders zich houden aan deze overeenkomst en andere wetten die van toepassing zijn. Boerderijkamers heeft het recht op ieder gewenst moment de website, inclusief de presentaties, te wijzigen.

4. Privacy
Alle gegevens die u Boerderijkamers verstrekt worden met vertrouwen behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden vrijgegeven en/of verkocht. Boerderijkamers stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw e-mail wordt nergens op onze website getoond en wordt zo beschermd tegen o.a. spamrobots. Uw persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor:
- Onze eigen administratie,
- Om u op de hoogte te brengen van veranderingen op de website en belangrijk nieuws.

5. Gebruik van informatie
Boerderijkamers mag gebruik maken van specifieke informatie over uw accommodatie(s) voor marketingdoeleinden. Hieronder wordt verstaan het verstrekken van informatie aan partnerorganisaties, websites en gedrukte media. Hierbij zal in geen geval persoonlijke informatie getoond worden, tenzij anders overeengekomen wordt.

6. Aansprakelijkheid
Boerderijkamers heeft te allen tijde het recht een verhuurder de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen, zonder voorafgaande waarschuwing. Boerderijkamers is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door de opdracht en/of derden als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins. Boerderijkamers zal zich inspannen om te handelen als een bekwame bemiddelaar voor reserveringsaanvragen. De aansprakelijkheid van Boerderijkamers bij reserveringen is beperkt tot aan Boerderijkamers toerekenbare tekortkomingen in de werkzaamheden als bemiddelaar en heeft een maximum van EUR 250,-. Boerderijkamers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor schade als gevolg van een verblijf in een gehuurde accommodatie.

7. Algemene voorwaarden
Boerderijkamers heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvoorwaarden. Op alle diensten van Boerderijkamers zijn de algemene voorwaarden van Remgro Webdesign van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op http://www.remgro.nl/algemene-voorwaarden. Op aanvraag sturen wij u de algemene voorwaarden van Remgro Webdesign toe.